ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรท่าศาลา

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายมหาสอน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายมหาสอน

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2

กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มเสื้อผ้าสตรี มินตรา

กลุ่มเสื้อผ้าสตรี มินตรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่

กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
อัจฉรากระเป๋าผ้า

อัจฉรากระเป๋าผ้า

กระเป๋าถือผ้าทอ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ