ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

สวนเห็ดบ้านเรา

สวนเห็ดบ้านเรา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่ลุงท๊อป

ไร่ลุงท๊อป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านท๊อปลพบุรี

ร้านท๊อปลพบุรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเขารวกน้อย

กลุ่มกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเขารวกน้อย

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
ข้าวกำนันเยือ

ข้าวกำนันเยือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตข้าวกล้องเพาะงอก

ผลิตข้าวกล้องเพาะงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์ข้าวชุมชน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแก่งเสือเต้นพัฒนา

กล้วยฉาบหน้ากระเทียม  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
น้ำพริกเผาพอเพียง ป.พัน 11 รอ.

น้ำพริกเผาพอเพียง ป.พัน 11 รอ.

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ

การผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ