ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

ผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา

ผลิตภัณฑ์ผ้าหุ้มภาชนะเครื่องปั้นดินเผา  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะนาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะนาว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผ้ามัดหมี่

กระเป๋าสะพายทำจากผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ไม้กวาดก้านมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวเกรียบธัญพืช

ข้าวเกรียบธัญพืช

ข้าวเกรียบธัญพืช  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์

กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานงานหัตถกรรม บ้านหนองนางาม

กลุ่มจักสานงานหัตถกรรม บ้านหนองนางาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม

ชาผักหวานป่าพร้อมดื่ม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก

กลุ่มแม่บ้านจักสานเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ