ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

ตะกร้าหวาย

ตะกร้าหวาย

ตะกร้าหวาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เผือกหน้าธัญพืช

เผือกหน้าธัญพืช

เผือกหน้าธัญพืช  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวเกรียบทานตะวัน

ข้าวเกรียบทานตะวัน

ข้าวเกรียบทานตะวัน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระยาสาร์ททานตะวันน้ำผึ้ง

กระยาสาร์ททานตะวันน้ำผึ้ง

กระยาสาร์ททานตะวันน้ำผึ้ง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มาธาวีดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

มาธาวีดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

ดอกไม้ประดิษฐ์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สุพวิชญ์ผ้าฝ้าย

สุพวิชญ์ผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

พืชผัก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดวงเดือนดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดวงเดือนดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เสื้อปักลูกปัด

เสื้อปักลูกปัด

เสื้อปักลูกปัด  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เฉลิมศรีไข่เค็มดินสอพอง

เฉลิมศรีไข่เค็มดินสอพอง

ไข่เค็ม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกเผาป่า

น้ำพริกเผาป่า

น้ำพริกเผาป่า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ