ผู้ผลิตโอทอป ลพบุรี SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

นริษราเครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี

นริษราเครื่องปั้นดินเผาเพ้นท์สี

ดินเผาเพ้นท์สี  

สินค้าโอทอป 13 รายการ
หจก.ชวนการสุรา

หจก.ชวนการสุรา

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หจก.สาโทตะเคียนคู่

หจก.สาโทตะเคียนคู่

สาโท  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
หจก. ญนาพร

หจก. ญนาพร

สุราแช่ ประเภทสาโท ไวน์ผลไม้  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
หจก.องอาจสุราไทย

หจก.องอาจสุราไทย

สุราแช่ ประเภท ไวน์ผลไม้ สาโท  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
หจก.ท่าหลวงไวน์ไทย

หจก.ท่าหลวงไวน์ไทย

ไวน์ฝรั่ง (GUAVA WINE) ทำจากผลไม้ ฝรั่ง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านต้นปลาทู

ร้านต้นปลาทู

ปลาทู  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัท ลพบุรีชลสิทธิ์ จำกัด

บริษัท ลพบุรีชลสิทธิ์ จำกัด

ไวน์กระชายดำ, ไวน์ผลไม้  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
ตระกร้าจักสานก้านลานลายดอกพิกุล

ตระกร้าจักสานก้านลานลายดอกพิกุล

ตระกร้าจักสานก้านลานลายดอกพิกุล  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขวัญทองฟู๊ด

ขวัญทองฟู๊ด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชุติมาดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ชุติมาดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ดอกไม้จากดินไทย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุมาลีเครื่องประดับ

สุมาลีเครื่องประดับ

สร้อยข้อมือ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ