ผู้ผลิตโอทอป ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธ์ิ

กลุ่มข้าวทิพย์ร่มโพธ์ิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก (น้ำพริกตาแดง)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันป่าสัก (น้ำพริกตาแดง)

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
รัศมีงานไม้

รัศมีงานไม้

ที่เก็บตาลปัตร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ประภาสไม้แกะสลักจากตอไม้

ประภาสไม้แกะสลักจากตอไม้

ไม้แกะสลักจากตอไม้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มกระดาษใยพืชธรรมชาติแจ้ซ้อน

กลุ่มกระดาษใยพืชธรรมชาติแจ้ซ้อน

 

สินค้าโอทอป 30 รายการ
จำเรียงแกะสลัก

จำเรียงแกะสลัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บอสแกะสลัก

บอสแกะสลัก

ช้างลีลา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เอมอรแกะสลัก

เอมอรแกะสลัก

ม้ารำวงเชิงเทียน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก

กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก

ไม้แกะสลัก  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

กลุ่มผ้าถักโครเชต์ (ไก่ฟ้าพญาลือ)

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
วรัญญาไม้แกะสลัก

วรัญญาไม้แกะสลัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ