ผู้ผลิตโอทอป ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปใยบวบ

กลุ่มแปรรูปใยบวบ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสองแควพัฒนา

กลุ่มสองแควพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จรัญ เรือนแก้ว)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จรัญ เรือนแก้ว)

ยาสีฟันสมุนไพรตะวันทอง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ต้นเงินหัตถกรรมเครื่องเงิน

ต้นเงินหัตถกรรมเครื่องเงิน

หัตถกรรมเครื่องเงิน  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มตัดเย็บชุดนอน

กลุ่มตัดเย็บชุดนอน

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง

กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกะเหี่ยงบ้านแม่ฮ่าง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกะเหี่ยงบ้านแม่ฮ่าง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อนันตาผ้าฝ้าย

อนันตาผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จิรภาเทียนหอมและโคมไฟไม้ไผ่

จิรภาเทียนหอมและโคมไฟไม้ไผ่

โคมไฟไม้ไผ่ และเทียนหอม  

สินค้าโอทอป 20 รายการ
กลุ่มทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ

กลุ่มทำตะเกียงน้ำมันพืชแบบโบราณ

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ