ผู้ผลิตโอทอป ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป

เสื้อสตรีผ้าฝ้ายศรีวิลัย

เสื้อสตรีผ้าฝ้ายศรีวิลัย

เสื้อสตรีผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง

กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
มาลีไหมไทยลำพูน

มาลีไหมไทยลำพูน

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ  บ้านไม้ตะเคียน

กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านไม้ตะเคียน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
พรชัยผ้าไหมยกดอกโบราณ

พรชัยผ้าไหมยกดอกโบราณ

ผ้าไหมยกดอกโบราณ  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
คุณอู๋ไหมไทย (เรวัต สิงห์ศักด์ิ)

คุณอู๋ไหมไทย (เรวัต สิงห์ศักด์ิ)

ผ้าฝ้ายยกดอก  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ร้านอิงอรผ้าฝ้ายยกดอก

ร้านอิงอรผ้าฝ้ายยกดอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อรษาผ้าไหมยกดอก

อรษาผ้าไหมยกดอก

ผ้าไหมยกดอก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
โสภาผ้าไหม และผ้าฝ้ายยกดอก

โสภาผ้าไหม และผ้าฝ้ายยกดอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองตำบลบ้านธิ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองตำบลบ้านธิ

ลำใยอบแห้ง "คุณแม่"  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
น้ำพริกหนุ่มแม่ลัด(บ้านสันกำแพง)

น้ำพริกหนุ่มแม่ลัด(บ้านสันกำแพง)

น้ำพริกหนุ่มแม่ลัด  

สินค้าโอทอป 4 รายการ