ผู้ผลิตโอทอป ลำพูน

ผู้ผลิตโอทอป

งานไม้แกะสลัก

งานไม้แกะสลัก

งานไม้แกะสลัก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านจันดีผ้าฝ้าย

ร้านจันดีผ้าฝ้าย

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ศิริพรรณผ้าห่มนวม

ศิริพรรณผ้าห่มนวม

ผ้าห่มนวม  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ไม้แกะสลักรูปสัตว์

ไม้แกะสลักรูปสัตว์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โคมไฟ

โคมไฟ

โคมไฟ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้สักบ้านมะเขือแจ้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้สักบ้านมะเขือแจ้

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
ดีดีดี (เรณู แก้วตา)

ดีดีดี (เรณู แก้วตา)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสมุนไพรแสนดี

กลุ่มสมุนไพรแสนดี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ห้างหุ้นส่วน ค้ำจุน จำกัด

ห้างหุ้นส่วน ค้ำจุน จำกัด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์บ้านกอเปา

กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์บ้านกอเปา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เสื้อสตรีผ้าฝ้ายศรีวิลัย

เสื้อสตรีผ้าฝ้ายศรีวิลัย

เสื้อสตรีผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ