ผู้ผลิตโอทอป สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเซือม

กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเซือม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านด่านม่วงคำ

กลุ่มจักสานบ้านด่านม่วงคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกศรีสุพรรณพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกศรีสุพรรณพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาล หมู่ที่ 10

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาล หมู่ที่ 10

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ไอดื้อ I Dure

ไอดื้อ I Dure

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กิ๊กผ้าฝ้าย

กิ๊กผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านดอนย่านาง

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนย่านาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ