ผู้ผลิตโอทอป สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัวบาน

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัวบาน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าห่มพื้้นเมือง

กลุ่มทอผ้าห่มพื้้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้องพังโคน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้องพังโคน

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไทกะเลิง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไทกะเลิง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ดอนหมูดิน

ดอนหมูดิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาบ่อ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ป้ากีผ้าฝ้าย

ป้ากีผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ครามสวย

ครามสวย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ