ผู้ผลิตโอทอป สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก

กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านสวน OTOP

บ้านสวน OTOP

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง

กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มเกษตรกรผสมผสานแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านคำข่า หมู่ 4

กลุ่มเกษตรกรผสมผสานแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านคำข่า หมู่ 4

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ภูพานเครื่องดื่ม

ภูพานเครื่องดื่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ