ผู้ผลิตโอทอป สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเกษตรกรผสมผสานแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านคำข่า หมู่ 4

กลุ่มเกษตรกรผสมผสานแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านคำข่า หมู่ 4

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ภูพานเครื่องดื่ม

ภูพานเครื่องดื่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเซือม

กลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเซือม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านด่านม่วงคำ

กลุ่มจักสานบ้านด่านม่วงคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกศรีสุพรรณพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกศรีสุพรรณพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาล หมู่ที่ 10

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตาล หมู่ที่ 10

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ไอดื้อ I Dure

ไอดื้อ I Dure

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ