ผู้ผลิตโอทอป สมุทรปราการ

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง  คู่สม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู่สร้าง คู่สม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสลิด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสลิด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านพริมา

ร้านพริมา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไดมอนด์ ซินเวอร์ หัตถกรรม

ไดมอนด์ ซินเวอร์ หัตถกรรม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หินธรรมชาติคุณวลี

หินธรรมชาติคุณวลี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธิติยา หินสีนำโชค

ธิติยา หินสีนำโชค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อยืดงานเพนท์ (นางจินตนา ขำดวง)

เสื้อยืดงานเพนท์ (นางจินตนา ขำดวง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนธำรงค์รักษ์สำโรงเหนือ

วิสาหกิจชุมชนธำรงค์รักษ์สำโรงเหนือ

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กระเป๋าผ้า (นางธนัชพร  วงษ์เจริญ)

กระเป๋าผ้า (นางธนัชพร วงษ์เจริญ)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านยอไทย

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านยอไทย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มกระเป๋าผ้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

กลุ่มกระเป๋าผ้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
บริษัท ไก่ดำ มหากิจ จำกัด

บริษัท ไก่ดำ มหากิจ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ