ผู้ผลิตโอทอป สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่พอเพียง

วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่พอเพียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์

วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส้มโอปลอดสารเหมืองใหม่~

กลุ่มส้มโอปลอดสารเหมืองใหม่~

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี

ส้มโอปลอดสารพิษ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ส้มโอขาวใหญ่ (นางถนอมจิต บุตราช)

ส้มโอขาวใหญ่ (นางถนอมจิต บุตราช)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ

วิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
โอ้วเจริญพร

โอ้วเจริญพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พุธิตาส้มโอขาวใหญ่

พุธิตาส้มโอขาวใหญ่

ส้มโอขาวใหญ่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ