ผู้ผลิตโอทอป สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (รองเท้า) ต.ปลายโพงพาง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (รองเท้า) ต.ปลายโพงพาง

 

สินค้าโอทอป 28 รายการ
วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว

กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว "ธันยนันท์"

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ

วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คุณไก่หมี่กรอบ

คุณไก่หมี่กรอบ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัวโขนภูเตศวร

กลุ่มหัวโขนภูเตศวร

 

สินค้าโอทอป 53 รายการ
ศิรานุรักษ์ หัวโขน

ศิรานุรักษ์ หัวโขน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง

กลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
 กลุ่มดินหอมมะลิ

กลุ่มดินหอมมะลิ

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ