ผู้ผลิตโอทอป สมุทรสงคราม

ผู้ผลิตโอทอป

โรงน้ำปลาไทยรุ่งเรือง

โรงน้ำปลาไทยรุ่งเรือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)

ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)

ส้มโอขาวใหญ่ (ปลอดสารพิษ)  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กระเป๋า(Chailai Choo) (ทรงกระหรี่ปั๊บ)(นายถิรายุทธ์  ทรัพย์สงวน)

กระเป๋า(Chailai Choo) (ทรงกระหรี่ปั๊บ)(นายถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

หจก.โรงงานน้ำตาลสดสเตอริไลส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่พอเพียง

วิสาหกิจชุมชนวัดประดู่พอเพียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์

วิสาหกิจชุมชนเรือนอินจันทร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮิร์บ แอนด์ สไปซ์ แลนด์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ