ผู้ผลิตโอทอป สระบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์

กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอัญมณีแห่งศรีราม

กลุ่มอัญมณีแห่งศรีราม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคาวตอง (พลูคาว )ผสมน้ำผึ้งตราพีรันธร

เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคาวตอง (พลูคาว )ผสมน้ำผึ้งตราพีรันธร

เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรคาวตอง(พลูคาว)ผสมน้ำผึ้งตราพีรันธร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกระชายบ้านช่องใต้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกระชายบ้านช่องใต้

เหง้ากระชายแช่นํ้ผึ้ง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วสันต์ โปรดักส์

วสันต์ โปรดักส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
โต๊ะอาหารสองที่นั่ง

โต๊ะอาหารสองที่นั่ง

โต๊ะอาหารสองที่นั่ง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่ม HAND MADE รถตุ๊กๆ

กลุ่ม HAND MADE รถตุ๊กๆ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

กลุ่มรังไหมประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ