ผู้ผลิตโอทอป สหกรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเกษตรพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปและถนอมอาหาร

กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปและถนอมอาหาร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะแม

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะแม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ