ผู้ผลิตโอทอป สหกรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

สตรีสหกรณ์บ้านป่ายาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะแม

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะแม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านอากาศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์บ้านแบกสามัคคี

กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์บ้านแบกสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย

กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน

กลุ่มสตรีทอผ้าสหกรณ์บ้านเชียงเหียน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ