ผู้ผลิตโอทอป สหกรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

กลุ่มพัฒนาสตรีศรีฐาน หมู่ 8

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกอก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาก้าวไกล (สังกัดสหกรณ์การเกษตร)

กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาก้าวไกล (สังกัดสหกรณ์การเกษตร)

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด

สหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
นางน้อยผ้าคราม

นางน้อยผ้าคราม

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ