ผู้ผลิตโอทอป สุรินทร์

ผู้ผลิตโอทอป

ห.จ.ก.แสงเพชร (สุราแช่)

ห.จ.ก.แสงเพชร (สุราแช่)

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ของชำร่วย เทียนหอม

ของชำร่วย เทียนหอม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เข็มขัดร้อยสวย (คุณอนงค์  พรหมบุตร)

เข็มขัดร้อยสวย (คุณอนงค์ พรหมบุตร)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สร้อยหินอาเกตประดับมุก (นายวีรพงษ์  สมัครสมาน)

สร้อยหินอาเกตประดับมุก (นายวีรพงษ์ สมัครสมาน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คงสิทธิ์เครื่องประดับ (นายคงสิทธิ์ ยวงทอง)

คงสิทธิ์เครื่องประดับ (นายคงสิทธิ์ ยวงทอง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศรีสำอางค์  ผ้าไหม - เครื่องเงิน

ศรีสำอางค์ ผ้าไหม - เครื่องเงิน

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ณิชารัศมิ์ เครื่องประดับ

ณิชารัศมิ์ เครื่องประดับ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สร้อยพวงมณี (นางศรีแจ่มใส  แก้วเหลี่ยม)

สร้อยพวงมณี (นางศรีแจ่มใส แก้วเหลี่ยม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ภัทราดา

ภัทราดา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ