ผู้ผลิตโอทอป สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มบานเย็นผ้าทอ

กลุ่มบานเย็นผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 46 รายการ
สหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด

สหกรณ์ทอผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน (นางบุยี มณีนุตร์)

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน (นางบุยี มณีนุตร์)

ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เมย่าผ้าด้นมือ

เมย่าผ้าด้นมือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว (สุนทรีผ้าไทย)

กลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว (สุนทรีผ้าไทย)

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
พึ่งดินสังคโลก

พึ่งดินสังคโลก

พระพิฆเณศร์  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเกื้อกูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเกื้อกูลธุรกิจ

เครื่องดื่มสมุนไพรขิงสกัด  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหาดเสี้ยว

กลุ่มทอผ้าบ้านหาดเสี้ยว

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
OTOP แม่ลำเจียก

OTOP แม่ลำเจียก

ฟักทองอบเนย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เสื้อผ้าไทย

เสื้อผ้าไทย

กระเป๋าผ้าไทย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ