ผู้ผลิตโอทอป สุโขทัย

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์

วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี

กลุ่มแม่บ้านท่าเกษมศรี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เจื้อยแจ้วเงินโบราณ

เจื้อยแจ้วเงินโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านพรชัยเงินสุโขทัย

ร้านพรชัยเงินสุโขทัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลายโบราณ

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องเงินลายโบราณ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ร้านไหมทอง

ร้านไหมทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องเงินพรเจริญ

เครื่องเงินพรเจริญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วันเพ็ญเงินลายโบราณ

วันเพ็ญเงินลายโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ต่อเงินต่อทอง

ต่อเงินต่อทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
หัตถศิลป์ เฮือนน้ำฟ้า

หัตถศิลป์ เฮือนน้ำฟ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอรอนงค์ช่างทอง

ร้านอรอนงค์ช่างทอง

สร้อยคอลายพวงองุ่น  

สินค้าโอทอป 5 รายการ