ผู้ผลิตโอทอป หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มรูปปั้นฝีมือ

กลุ่มรูปปั้นฝีมือ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์

กลุ่มผ้าห่มใยสังเคราะห์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านบกหวาน

กลุ่มจักสานบ้านบกหวาน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนสังข์

กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนสังข์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทำปลาส้ม

กลุ่มทำปลาส้ม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ไม้พาย (ลัดดาวัลย์ มุลชาภิรมย์)

ไม้พาย (ลัดดาวัลย์ มุลชาภิรมย์)

ไม้พาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าสัก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าสัก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนยาง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนยาง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ