ผู้ผลิตโอทอป หนองคาย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพนทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวฮางงอก

กลุ่มข้าวฮางงอก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มข้าวกล้อง

กลุ่มข้าวกล้อง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวลูกสาว

ข้าวลูกสาว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหารบ้านวังยางเหนือ

กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหารบ้านวังยางเหนือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปกล้วยสีกายใต้

กลุ่มแปรรูปกล้วยสีกายใต้

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ