ผู้ผลิตโอทอป หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สมานเพชร (S.P Group)

สมานเพชร (S.P Group)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกะลาไทย

กลุ่มกะลาไทย

 

สินค้าโอทอป 25 รายการ
กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านเซินน้อย

กลุ่มผลิตข้าวฮางงอกบ้านเซินน้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด

กลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์

กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์

ข้าวฮาง  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
แจ่วบองของนางงาม

แจ่วบองของนางงาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านทรายมูล

กลุ่มทอผ้าบ้านทรายมูล

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มเย็บเสื้อสำเร็จรูป

กลุ่มเย็บเสื้อสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ