ผู้ผลิตโอทอป หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป

อนงค์ม่อฮ่อม

อนงค์ม่อฮ่อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ถักโคเชต์

ถักโคเชต์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุงคำไฮ (กลุ่ม2)

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุงคำไฮ (กลุ่ม2)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านโคกศรีเมือง

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกศรีเมือง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสิ่งทอบ้านนาสมใจ

กลุ่มสิ่งทอบ้านนาสมใจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พลอยกนก

พลอยกนก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรสมุนไพรหนองกุงแก้ว

กลุ่มเกษตรสมุนไพรหนองกุงแก้ว

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มเป่าแก้วเทพคีรี ม.7

กลุ่มเป่าแก้วเทพคีรี ม.7

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านแสงอรุณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ