ผู้ผลิตโอทอป หนองบัวลำภู

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าบ้านทรายมูล

กลุ่มทอผ้าบ้านทรายมูล

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มเย็บเสื้อสำเร็จรูป

กลุ่มเย็บเสื้อสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มทอผ้าพ้นเมืองบ้านหนองปิง

กลุ่มทอผ้าพ้นเมืองบ้านหนองปิง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสะแบง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสะแบง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าหนองเจริญ

กลุ่มทอผ้าหนองเจริญ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าขิดไหมบ้านฝายแดง

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดไหมบ้านฝายแดง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำไฮ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำไฮ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รัศมีไหมไทย

รัศมีไหมไทย

ผ้าพันคอลายราชวัตร  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ