ผู้ผลิตโอทอป อำนาจเจริญ

ผู้ผลิตโอทอป

ตระกร้าพลาสติก (น.ส.สุนันทา ทองคำชัน)

ตระกร้าพลาสติก (น.ส.สุนันทา ทองคำชัน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อไหล

กลุ่มทอเสื่อไหล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 หนองสามสี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าเชือกร่ม

กระเป๋าเชือกร่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เฮือนอักษร

เฮือนอักษร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

กลุ่มผลิตเสื่อกก ม.1 บ้านนาหมอม้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิไลหมอนขิด

วิไลหมอนขิด

หมอนขิด  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

กลุ่มข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ครัวอิ่มอร่อย

ครัวอิ่มอร่อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ