ผู้ผลิตโอทอป อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้าลายน้ำไหล

กลุ่มทอผ้าลายน้ำไหล

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดย้อมคราม

กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดย้อมคราม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้า 5 สีย้อมคราม หมู่ที่ 1

กลุ่มทอผ้า 5 สีย้อมคราม หมู่ที่ 1

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้า

กลุ่มแม่บ้านทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ายม

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ายม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าท่ายม

กลุ่มทอผ้าท่ายม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านหยวกใหม่

กลุ่มแม่บ้านหยวกใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำปู่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังสมบัติ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังสมบัติ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ