ผู้ผลิตโอทอป อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มรองเท้าหนังดีเวอร์

กลุ่มรองเท้าหนังดีเวอร์

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ

กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ
กลุ่มตัดเย็บรองเท้าหนังบ้านม่วง

กลุ่มตัดเย็บรองเท้าหนังบ้านม่วง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มผลิตเครื่องหนังบ้านโพนยอ

กลุ่มผลิตเครื่องหนังบ้านโพนยอ

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
วิลาวัลย์เสื้อย้อมครามสีธรรมชาติ

วิลาวัลย์เสื้อย้อมครามสีธรรมชาติ

เสื้อย้อมคราม  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองแวง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองแวง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น

กลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ