ผู้ผลิตโอทอป อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานบ้านอนามัยไทยเจริญ

กลุ่มจักสานบ้านอนามัยไทยเจริญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป  หมู่ที่ 12

กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป หมู่ที่ 12

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกคอนสาย

กลุ่มทอเสื่อกกคอนสาย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสานตะกร้าไม้ไผ่ลายขิด

กลุ่มสานตะกร้าไม้ไผ่ลายขิด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป

กลุ่มทอเสื่อกกแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มอาชีพมุกประดับ

กลุ่มอาชีพมุกประดับ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำเจริญ

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคำเจริญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องจักสานตะกร้า

เครื่องจักสานตะกร้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไม้กวาดเพื่อการพานิชย์

กลุ่มไม้กวาดเพื่อการพานิชย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปใยบวบ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปใยบวบ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เข็มเพชรผ้าไทย

เข็มเพชรผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ