ผู้ผลิตโอทอป อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มน้ำจิ้มเนื้อวัว

กลุ่มน้ำจิ้มเนื้อวัว

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มข้าวหลามบ้านสี่แจ ม.10

กลุ่มข้าวหลามบ้านสี่แจ ม.10

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปลาร้าแจ่วบอง

กลุ่มปลาร้าแจ่วบอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองฆ้อง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองฆ้อง

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ฟอเรสท์ อิน ทาวน์ (Forest In Town)

ฟอเรสท์ อิน ทาวน์ (Forest In Town)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปลาทูทรงเครื่องแม่มะลัย

ปลาทูทรงเครื่องแม่มะลัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บุญยะสิทธ์ิฟาร์มผึ้ง

บุญยะสิทธ์ิฟาร์มผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธุรกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์

ธุรกิจชุมชนอิสระบ่อสวรรค์

ข้าว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ