ผู้ผลิตโอทอป อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป

สภากรุ๊ป

สภากรุ๊ป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เมย์กระเป๋าผ้า

เมย์กระเป๋าผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

กลุ่มทอผ้าบ้านวังผาชัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้า

กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้า

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่ที่ 1 บ้านใหญ่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ

ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดวงกมลผ้าทอ

ดวงกมลผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า

กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
บ้านต้นไม้จิ๋ว

บ้านต้นไม้จิ๋ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วริยาดีไซน์

วริยาดีไซน์

ผ้าม่าน 2 ชิ้น  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มจักสานผักตบชวา

กลุ่มจักสานผักตบชวา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ