ผู้ผลิตโอทอป อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป

บุญเทียนรังไหมใยฝ้าย

บุญเทียนรังไหมใยฝ้าย

ผ้าน้ำไหลบายศรี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มปราบศัตรูพืชปลอดสารพิษ

กลุ่มปราบศัตรูพืชปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริก

น้ำพริก "แม่บุญยิ่ง"

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม

ข่้าวกล้องหอมนิลตราเพชรคอรุม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กังวาล วิ้งค์

กังวาล วิ้งค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พิชยา น้ำมันมะพร้าว

พิชยา น้ำมันมะพร้าว

สบู่น้ำมันมะพร้าวผสมกาแฟ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บ้านสมุนไพรสุพิชฌาย์

บ้านสมุนไพรสุพิชฌาย์

สมุนไพร  

สินค้าโอทอป 19 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)

กลุ่มผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ (น้ำผึ้งอินทรีย์)

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ