ผู้ผลิตโอทอป อุตรดิตถ์

ผู้ผลิตโอทอป

บ้านต้นไม้จิ๋ว

บ้านต้นไม้จิ๋ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วริยาดีไซน์

วริยาดีไซน์

ผ้าม่าน 2 ชิ้น  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มจักสานผักตบชวา

กลุ่มจักสานผักตบชวา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
แพรวทิพย์

แพรวทิพย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ

กลุ่มน้ำท่วมร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ตชด.ร้อย 316

กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ตชด.ร้อย 316

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
เรือนขนมไทย

เรือนขนมไทย

ขนมไทยต่าง ๆ (ทองหยิบ ทองหยอด ขนมต้ม ฯลฯ)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
มะพร้าวอบกรอบสวนนิภา

มะพร้าวอบกรอบสวนนิภา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

กลุ่มวิสหกิจชุมชนผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ