ผู้ผลิตโอทอป อุทัยธานี

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านชลประทาน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านชลประทาน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างหรั่ง)

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ทั่งหนังแท้

ทั่งหนังแท้

พวงกุญแจหนัง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มีดพับ

มีดพับ

มีดพับ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านหนองโพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มพรมเช็ดเท้าแฟนซีบ้านดงขวาง

กลุ่มพรมเช็ดเท้าแฟนซีบ้านดงขวาง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าผู้สูงอายุ

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าผู้สูงอายุ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีเขาปฐวี

กลุ่มสตรีเขาปฐวี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแว่น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแว่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ