ผู้ผลิตโอทอป อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป

ลูกประคบสมุนไพร

ลูกประคบสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านพรสวรรค์

กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านพรสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านโนนรังน้อย

กลุ่มแม่บ้านโนนรังน้อย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานกก - ผือ บ้านแดงน้อย

กลุ่มจักสานกก - ผือ บ้านแดงน้อย

 

สินค้าโอทอป 37 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนบก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนบก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านหนองไฮ

กลุ่มแม่บ้านหนองไฮ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก

กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้ากาบบัว

กลุ่มทอผ้ากาบบัว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไทย

กลุ่มทอผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ