ผู้ผลิตโอทอป อุบลราชธานี

ผู้ผลิตโอทอป

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบุ่งมะแลง

กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารบุ่งมะแลง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแจ่วบอง

กลุ่มแจ่วบอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านเบเกอรี่พลัส

ร้านเบเกอรี่พลัส

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทำน้ำพริกบ้านนาไผ่

กลุ่มทำน้ำพริกบ้านนาไผ่

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวกล้องหนองหิน

กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวกล้องหนองหิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วน

วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก

กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านแม่อรทัย

ร้านแม่อรทัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านคุณยาย

ร้านคุณยาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ