ผู้ผลิตโอทอป เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก

วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง

ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์

หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์

RP HERBAL  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเสื่อกกพัฒนา

กลุ่มเสื่อกกพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ

กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พัทธนันท์ผ้าฝ้าย

พัทธนันท์ผ้าฝ้าย

ผ้าปูโต๊ะ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์

กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อิมินา ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป

อิมินา ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ