ผู้ผลิตโอทอป เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสมุนไพรเวียงกาหลง

กลุ่มสมุนไพรเวียงกาหลง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

ชาอู่หลง เบอร์ 12  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกาแฟล้านนา

วิสาหกิจชุมชนกาแฟล้านนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท วีนีการ์ไทย จำกัด

บริษัท วีนีการ์ไทย จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สร้อยข้อมือเงินสลับพลอย

สร้อยข้อมือเงินสลับพลอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สุธรรมกะลามะพร้าว (ST.KALA)

สุธรรมกะลามะพร้าว (ST.KALA)

กระเป๋าถือกะลามะพร้าว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ญาดา แคทรีน

ญาดา แคทรีน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มลินีชูส์

มลินีชูส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธันยทรผ้าฝ้าย

ธันยทรผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ