ผู้ผลิตโอทอป เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลเวียง เสื้อผ้าใยบัว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลเวียง เสื้อผ้าใยบัว

 

สินค้าโอทอป 21 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ร้านกระเป๋าผ้ามันตราเม

ร้านกระเป๋าผ้ามันตราเม

กระเป๋าผ้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
พอเพียงข้าวไทย

พอเพียงข้าวไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด

บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด

แก้วมังกรอบแห้ง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ชาวนาขาเดฟ

ชาวนาขาเดฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข

กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
เค อาร์ เอ็ม เบเกอรี่

เค อาร์ เอ็ม เบเกอรี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนเห็ดรัตนะ

สวนเห็ดรัตนะ

เห็ดหอมสด  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
โกลเดนวู๊ด

โกลเดนวู๊ด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแกะสลักหินหยกเวียงพางคำ

กลุ่มแกะสลักหินหยกเวียงพางคำ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ