ผู้ผลิตโอทอป เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป

ลาเบเต้ Labeaute

ลาเบเต้ Labeaute

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มถักโครเชต์

กลุ่มถักโครเชต์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านฮ่างต่ำ

กลุ่มสตรีบ้านฮ่างต่ำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศรีลัยไม้แกะสลัก

ศรีลัยไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลักช้างฝูงน่ารักสามัคคี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
อำพรไม้แกะสลัก

อำพรไม้แกะสลัก

ไม้แกะสลัก (โคมไฟช้างกอดต้นไม้)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บ้านทำเทียน

บ้านทำเทียน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านอัญชลีแอนติค

ร้านอัญชลีแอนติค

สิ่งประดิษฐ์จากไม้  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นางเพียร ไชยชนะ (ร้านอนันต์)

นางเพียร ไชยชนะ (ร้านอนันต์)

สิ่งประดิษฐ์จากไม้  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ไนท์ แอนติก

ไนท์ แอนติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ต้นกล้าเครื่องหนัง

ต้นกล้าเครื่องหนัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ฮานาดะฟาร์ม

ฮานาดะฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ