ผู้ผลิตโอทอป เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป

หจก. ธิติพูนผล

หจก. ธิติพูนผล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกปันพร

น้ำพริกปันพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง

กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
Honey Dee ฮันนี่ดี

Honey Dee ฮันนี่ดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกหนุ่มแม่เพชร

น้ำพริกหนุ่มแม่เพชร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระนางสามผิว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระนางสามผิว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท เชียงใหม่ชยาดา จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ชยาดา จำกัด

น้ำผึ้งญาดา (ลำไย)  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
ไพรัตน์

ไพรัตน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นิเวทย์กระเทียมดอง

นิเวทย์กระเทียมดอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ