ผู้ผลิตโอทอป เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ (Maca Khaokho)

กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ (Maca Khaokho)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะขามนายแว่น

มะขามนายแว่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด

บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่กาแฟจ่านรินทร์

ไร่กาแฟจ่านรินทร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัทไนน์แทมมะรินด์

บริษัทไนน์แทมมะรินด์

มะขามอบแห้งแกะเมล็ด  

สินค้าโอทอป 9 รายการ
ผลิตภัณฑ์เขาสัตว์

ผลิตภัณฑ์เขาสัตว์

กัวซา  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ป้ายไม้มงคล

ป้ายไม้มงคล

ป้ายไม้มงคล(ป้ายไม้ธรรมชาติ)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านไทรหย่อน

กลุ่มจักสานบ้านไทรหย่อน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไม้กวาด

กลุ่มไม้กวาด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านไร่

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มอเตอร์ไซค์ลวดดัด

มอเตอร์ไซค์ลวดดัด

มอเตอร์ไซค์ลวดดัด  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กล่องกระดาษทิชชู

กล่องกระดาษทิชชู

กล่องกระดาษทิชชู  

สินค้าโอทอป 1 รายการ