ผู้ผลิตโอทอป เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

ข้าวไร่แก่งกะพรุน

ข้าวไร่แก่งกะพรุน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม

กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่

กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านมะขามขิม - ขวัญ

ร้านมะขามขิม - ขวัญ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มภูมิไทร่วมใจ

กลุ่มภูมิไทร่วมใจ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พริกรวย (นายวิทยา เตือนวิลัย)

พริกรวย (นายวิทยา เตือนวิลัย)

น้ำจิ้มย่างเกาหลี  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่น

กลุ่มแม่บ้านตะกุดจั่น

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
บริษัทไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด

บริษัทไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด

น้ำมัลเบอร์รี่เข้มข้น  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ไร่สุชิน

ไร่สุชิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ