ผู้ผลิตโอทอป เพชรบูรณ์

ผู้ผลิตโอทอป

ไร่กาแฟจ่านรินทร์

ไร่กาแฟจ่านรินทร์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ไร่ชนิกา

ไร่ชนิกา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มออมสินกะลา

กลุ่มออมสินกะลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพเซรามิคบึงสามพัน

กลุ่มอาชีพเซรามิคบึงสามพัน

 

สินค้าโอทอป 53 รายการ
บุษกรเครื่องหวาย

บุษกรเครื่องหวาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบ้านเบญจรงค์เมืองศรีเทพ

กลุ่มบ้านเบญจรงค์เมืองศรีเทพ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาชีพเบญจรงค์วังใหญ่

อาชีพเบญจรงค์วังใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวไร่แก่งกะพรุน

ข้าวไร่แก่งกะพรุน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม

กาจเดชาอโรคลายาฟาร์ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่

กลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ