ผู้ผลิตโอทอป เลย

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท ยงสวัสด์ิพืชผลวังสะพุง

บริษัท ยงสวัสด์ิพืชผลวังสะพุง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พืชไทยเมืองเลย

พืชไทยเมืองเลย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่อธิศพัฒน์

ไร่อธิศพัฒน์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไร่ภูผาสัก

ไร่ภูผาสัก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย

 

สินค้าโอทอป 19 รายการ
กลุ่มสับปะรดไร่ม่วง หมู่ที่ 1

กลุ่มสับปะรดไร่ม่วง หมู่ที่ 1

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านแก่งศรีภูมิ

กลุ่มทอผ้าบ้านแก่งศรีภูมิ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปรีชารองเท้าหนังแท้แฮนด์เมค

ปรีชารองเท้าหนังแท้แฮนด์เมค

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ