ผู้ผลิตโอทอป เลย

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรไทยท่าศาลา

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
บริษัท พฤกษาไพร จำกัด

บริษัท พฤกษาไพร จำกัด

กาแฟ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สวนเรญา

สวนเรญา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรุ่งคราฟ

กลุ่มรุ่งคราฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระบอกเงิน

กลุ่มกระบอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

หมวก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ