ผู้ผลิตโอทอป เลย

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มรุ่งคราฟ

กลุ่มรุ่งคราฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระบอกเงิน

กลุ่มกระบอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำบ่าง

หมวก  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเครือคู้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สบู่สมุนไพรบัวคำ

สบู่สมุนไพรบัวคำ

สบู่สมุนไพร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา

กลุ่มรักษ์สมุนไพรบ้านนา "บ้านลูกไม้"

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

กลุ่มหัตถกรรมไม้สักงอกเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ