ผู้ผลิตโอทอป แพร่

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ล้านนา

วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ล้านนา

แม่ยมเสือเต้น  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น

วิสาหกิจชุมชนสุราแก่งเสือเต้น

สุรา Gold Tiger  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
สุรากลั่นชุมชนสุราพรทิพย์

สุรากลั่นชุมชนสุราพรทิพย์

สุรากลั่นชุมชนพรทิพย์  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มแม่ญิงวังหลวง

กลุ่มแม่ญิงวังหลวง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

สื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หม้อห้อมน้องผึ้ง

หม้อห้อมน้องผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อวิกาหม้อห้อมแฟชั่น

อวิกาหม้อห้อมแฟชั่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รัตนาผ้าตีนจก

รัตนาผ้าตีนจก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปิน

กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปิน

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
ร้านเส้นไหมฝ้ายคำ

ร้านเส้นไหมฝ้ายคำ

ผ้าจกไหมโบราณ  

สินค้าโอทอป 5 รายการ