ผู้ผลิตโอทอป แพร่

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
สักชัยเฟอร์นิเจอร์

สักชัยเฟอร์นิเจอร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชุดรับแขกรากไม้

ชุดรับแขกรากไม้

ชุดรับแขกรากไม้  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กล้วยไม้ดอกเดนโดเปี่ยม

กล้วยไม้ดอกเดนโดเปี่ยม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

เฟอร์นิเจอร์หวาย พิกัด GPS : 18.064352, 100.127935 Wanida Thai Rattan : 193 moo 1, Praluang Sub-District, Soongmen District, Phrae 54130 Contact : Ekkachai Apiratikorn Tel : +6654 541 611, +6681 922 3397 Fax. 6654 630 921  

สินค้าโอทอป 90 รายการ
เชิงเทียนแปรรูปจากไม้มะม่วง (นายสรัส รัตนชาคร)

เชิงเทียนแปรรูปจากไม้มะม่วง (นายสรัส รัตนชาคร)

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้มะม่วง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือบ้านต้นไคร้

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
รัตน์มณีผ้าคลุมเตียง

รัตน์มณีผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนเอสเธอร์

วิสาหกิจชุมชนเอสเธอร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คุกกี้เด่นดวง

คุกกี้เด่นดวง

คุกกี้  

สินค้าโอทอป 3 รายการ