ผู้ผลิตโอทอป แม่ฮ่องสอน

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มขนมงาพรสวรรค์

กลุ่มขนมงาพรสวรรค์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าปักชาวเขาสำเร็จรูป

ผ้าปักชาวเขาสำเร็จรูป

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟสดรสห้วยห้อม

กาแฟสดรสห้วยห้อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กาแฟขี้ชะมดบ้านดง

กาแฟขี้ชะมดบ้านดง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกาแฟดอยแม่เหาะ

กลุ่มกาแฟดอยแม่เหาะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สมุนไพรมะขามป้อมมงคลสี่ทิศ

สมุนไพรมะขามป้อมมงคลสี่ทิศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ

กลุ่มแม่บ้านห้วยเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มชาเฉินฟง

กลุ่มชาเฉินฟง

ใบชา  

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน

กลุ่มหัตถกรรมลีซอน้ำริน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องเงินละว้าคำสม

เครื่องเงินละว้าคำสม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย

กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ