ผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

กลุ่มจักสานหวายบ้านโคกพร้าว (Bankokprao) .... OTOP e-Commerce

ผลิตภัณฑ์หวายจักสาน และรับทำออเดอร์ สินค้าตัวอย่างตามความต้องการ  

สินค้าโอทอป 47 รายการ
วิสาหกิจชุมชน แตน บาติก

วิสาหกิจชุมชน แตน บาติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับหินสี (ลูกปัด) (นางชุลีพร  ชื่นชม)

เครื่องประดับหินสี (ลูกปัด) (นางชุลีพร ชื่นชม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปานาคิง PANAKING

ปานาคิง PANAKING

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

กลุ่มผลิตสร้อยคอสแตนเลสบ้านหัวกรวด

 

สินค้าโอทอป 18 รายการ
กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

กลุ่มอาชีพพอเพียงบ้านประสาทสิทธิ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหินสีร้อยลาย

กลุ่มหินสีร้อยลาย

ลูกปัดหินสี  

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองมะค่า

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์

มังคุดกวน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ส.พืชผล สองพี่น้อง จันทบุรี

ส.พืชผล สองพี่น้อง จันทบุรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ตระกูลแปรรูปเนื้อสัตว์

ตระกูลแปรรูปเนื้อสัตว์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ