กลุ่มอาชีพสตรีโพไร่หวาน

กลุ่มอาชีพสตรีโพไร่หวาน

กลุ่มอาชีพสตรีโพไร่หวาน

นับถือศาสนาพุททธ บ้านเรือนติดกัน และสมาชิกในกลุ่มจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบล

ติดต่อ : นางยุพิน เหลืองอ

โทร : 032-426242

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 39 คน

การจัดการ

เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2541 ทางราชการให้เงินสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนให้ทำการเพาะเห็ด ต่อมาราคาตกลงอย่างมาก จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันคิดที่นำเห็ดมาแปรรูปเพื่อให้อยู่ได้นาน และขายได้ราคาดีขึ้น แล้วก็ส่งไปจำหน่ายที่ศูนย์ และก็ได้นำไปจำหน่ายที่เอเชี่ยน เกมส์ซึ่งถือเป็นการออกงานครั้งแรก จากนั้นก็ได้ทำกันต่อมาเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มาช่วยเหลือในด้านเครื่องมือการผลิต และหาตลาดให้

สภาพพื้นที่

อยู่ติดกับ ถ.สายเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ โดยที่ทำการกลุ่มจะอยู่ทางขวามือ

ชุมชน

1.กลุ่มปั้นแป้งและของชำร่วย
2.กลุ่มจักสาน
3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มจะได้รับค่าแรงเป็นรายวัน โดยผลกำไรที่ได้นั้นจะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 3 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ และมีการปันผลตามหุ้นทุกปี

อาชีพหลัก

ค้าขายและทำการเกษตร

อาชีพเสริม

รับจ้างและทำผลิตภัณฑ์การแปรรูป

สินค้าโอทอป