กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ตาล

ติดต่อ : นางรสริน ร่าเริง

โทร : 01-6837811

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันทำกันทั้งหมู่บ้าน

การจัดการ

เริ่มทำกันมาเมื่อประมาณ 16 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มทำกันเองไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เมื่อชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นว่ารายได้ ก็เลยมาริเริ่มทำกัน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านจะทำกันแทบทุกหลังคาเรือน

การรวมกลุ่ม

ประธานกลุ่มจะเป็นผู้รับงานมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งจะมีทั้งมาทำที่กลุ่มและที่บ้าน ได้รับค่าจ้างเป็นชิ้นงาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

งานหัตถกรรม

สินค้าโอทอป