กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา(เห็ดนางฟ้าแปรรูป)

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา(เห็ดนางฟ้าแปรรูป)

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา(เห็ดนางฟ้าแปรรูป)

ติดต่อ : คุณนิติมา ขันทองค

โทร : 032 455040 , 081 8438673

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิก 54 คน

การจัดการ

ได้รวมตัวกันเมื่อปี พ.ศ.2541 เพื่อประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นการเสริมรายได้เมื่อว่างจากฤดูทำนา โดยสมาชิกกลุ่มได้นำก้อนเชื้อเพาะเห็ดมาเพาะ เพื่อจำหน่ายดอกเห็ดสด ต่อมาได้ขยายกลุ่มเพาะเห็ดไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้มีเห็ดสดออกมาเป็นจำนวนมาก ราคาจึงถูกลง ทำให้ทางกลุ่มมีความคิดและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เมืองเพชรบุรี ได้เข้ามาให้คำแนะนำในการแปรรูปเห็ดนางฟ้า

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบแรกจะเพาะเห็ดมาขายให้ทางกลุ่ม แบบที่ 2 จะมารับจ้างฉีกเห็ด แบบสุดท้ายจะมาทำหน้าที่ในการแปรรูปเห็ด ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปเห็ด

สินค้าโอทอป