กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว

กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว

กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว

ติดต่อ : นางวัชรี แถมเจริญ

โทร : 081 0398718, 056 430157

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มจากส่วนราชการ คือ พัฒนาชุมชนมาให้ความรู้โดยการจัดหาวิทยากรมาสอนการทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากผักตบชวา พิมเสนน้ำ หุ่นฟางนก และผ้าบาติก ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นอาชีพเสริมในการทำงาน โดยการนำของนางพัชรี แถมเจริญ และมารวมตัวกัน ณ บ้านของผู้นำกลุ่ม เริ่มต้นมีเพียง 4-5 คน ต่อมาเมื่อแม่บ้านมองเห็นว่าอาชีพเสริมที่พัฒนาชุมชนมาสอนเป็นผลดีจึงมีการเพิ่มมากขึ้นเป็น 26 จนถึงปัจจุบัน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกซึ่งเป็นแม่บ้านในหมู่บ้านซึ่งมีจำนวน 26 คน จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อฝึกหัด เมื่อมีฝีมือที่สามารถทำเองได้ก็สามารถนำไปทำที่บ้าน หรือมาทำที่กลุ่มก็ได้หลังจากนั้นทางกลุ่มจะจัดรวมสินค้าเพื่อนำจำหน่าย และจ่ายเงินให้สมาชิกกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำกิจกรรมที่กลุ่มได้จัดทำขึ้น เช่น ทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ทำพิมเสนน้ำ ทำผ้าบาติก และทำหุ่นฟางนก

สินค้าโอทอป