กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า ต.เขาเพิ่ม หมู่ 2

กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า ต.เขาเพิ่ม หมู่ 2

กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า ต.เขาเพิ่ม หมู่ 2

เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อหารายได้เสริม หลังจากหมดรับภารกิจจากอาชีพหลัก

ติดต่อ : นางบัวทิพย์ วงษ์

โทร : 037-331066

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งตำบล 16 หมู่บ้าน ประมาณ 310 คน

การจัดการ

เริ่มทำกันมาแต่ดั่งเดิม เพราะเห็นว่าเศษผ้านั้นควรจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก ก็เลยนำมาประดิษฐ์เป็นพรมเช็ดเท้า ซึ่งแรกเริ่มนั้นทำกันไม่กี่ครอบครัว ตอนหลังกระจายไปทั่ว และได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว เพื่อความสามัคคี และเพิ่มอำนาจในการต่อรอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้าน

สภาพพื้นที่

ตามเขตและพื้นที่ของหมู่บ้าน

ชุมชน

1) 16 กลุ่ม หมู่ละ 1 กลุ่ม (16 หมู่บ้าน)
2) กลุ่มทำน้ำพริก
3) กลุ่มเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

ลูกค้าจะนำยอดสั่งพร้อมทั้งวัตถุดิบมาให้ทางกลุ่ม แล้วสมาชิกแต่ละรายก็จะมาซื้อวัตถุดิบไปทอ แล้วนำมาขายต่อกับทางกลุ่ม เพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าต่อไป

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทอพรหม

สินค้าโอทอป