กลุ่มแม่บ้านบางอ้อ หมู่ 7

กลุ่มแม่บ้านบางอ้อ หมู่ 7

กลุ่มแม่บ้านบางอ้อ หมู่ 7

ติดต่อ : นายซุ่ย ศรีบุญเพ

โทร : 037-335124

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 21 คน

การจัดการ

มีบัณฑิตอาสาร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หาวิทยากรมาสอนให้ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชน และยังสร้างงานให้กับกลุ่มผู้ที่ตกงานในพื้นที่ จากนั้นประธานกลุ่มก็เริ่มรวมตัว โดยมีกรระดมทุนจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นค่าอุปกรณ์ ,วัตถุดิบ และการบริหารจัดการ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมตัวกันทำที่กลุ่ม โดยผลกำไรที่ได้จะหักเข้ากลุ่มส่วนหนึ่งเป็นค่าบริหารจัดการ และอีกส่วนก็จะปันผลให้สมาชิก

อาชีพหลัก

ผลิตงานของกลุ่ม

สินค้าโอทอป