กลุ่มเจียระไนนิลบ้านทุ่งสมอ

กลุ่มเจียระไนนิลบ้านทุ่งสมอ

กลุ่มเจียระไนนิลบ้านทุ่งสมอ

ติดต่อ : คุณพะเยาว์ มีเท

โทร : 086 171 8574

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

56 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ซึ่งภายในท้องถิ่นมีวัตถุดิบมาก จึงรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อเจียระไนนิลเพื่อเป็นอาชีพเสริม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป