กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

 กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

ติดต่อ : คุณจรวยพร เกิดเสม

โทร : 056 499496, 08 9536 3839

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

300 คน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรมจักสาน

สินค้าโอทอป