กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าทราย

กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าทราย

กลุ่มแม่บ้านบ้านท่าทราย

ติดต่อ : นางปาน เอี่ยมสุภา

โทร : 056-401004 , 08-1928-3181

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 171 คน

การจัดการ

เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปีพ.ศ.2533 โดยนางปาน เอี่ยมสุภา มีจำนวนสมาชิก 31 คน เริ่มจากโครงการการถนอมอาหาร เช่น มะยม , ข้าวเกรียบ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้มองหากิจกรรมใหม่โดยการผลิตแชมพูมะกรูด ใส่ถุงพลาสติกขาย ปรากฎว่าขายดีจีงมีการเปลี่ยนเป็นใส่ขวดยาธาตุ จากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องมีการระดมทุนหุ้นละ 50 บาท แต่ก็ได้รับความร่วมมือน้อยและได้เงินปันผลเพียง 500 บาท/คน/ปี ทำให้สมาชิกเริ่มลาออก คุณปานจึงได้จัดหาวิธีใหม่เพื่อให้กลุ่มได้ดำเนินงานต่อไป โดยการต่อสู้ทุกวิถีทาง จากการขายผิวมะกรูดทั้งสดและแห้ง ปลูกต

ชุมชน

1. กลุ่มผู้ปลูกวัตถุดิบในการใช้ทำแชมพูและครีมอาบน้ำ ( มะกรูด , ขมิ้น , ว่านหางจระเข้ )
2. กลุ่มน้ำพริก นำผลิตผลที่นอกเหนือจากการทำแชมพูไปผลิต ( เช่น มะกรูด )
3. กลุ่มจักสานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

การรวมกลุ่ม

สภาพทั่วไปของกลุ่ม สมาชิกซึ่งเป็นผู้ผลิตมีจำนวน 13 คน จะทำงานที่กลุ่มตลอด และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งมีอาชีพทำการเกษตร และทำนา

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำแชมพูสมุนไพร

อาชีพเสริม

ปลูกวัตถุดิบต่าง ๆ ส่งกลุ่ม

สินค้าโอทอป