กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมนริศรา

กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมนริศรา

กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมนริศรา

ติดต่อ : คุณอดิศร สายปัญญา

โทร : 0-5432-7897 , 08-1671-0702

อีเมล: narissara-khaotan@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

ในปี พ.ศ.2540 ได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเกาะคาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา ได้แนะนำมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มโดยใช้ชื่อว่ากลุ่ม ข้าวแต๋นนริศรา และได้รวบรวมสมาชิกจำนวน 30 คน 40 หุ้น หุ้นละ1,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท มีการเลือกตั้ง นายอดิศร สายปัญญา เป็นประธานกลุ่มข้าวแต๋นนริศรา และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกลุ่ม มีรายได้ประมาณ เดือนละ 3,000-4,000 บาท/คน ซึ่งเป็นรายได้เสริมสำหรับครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา , เกษตรกรรม

อาชีพเสริม

ทำข้าวแต๋น

สินค้าโอทอป