ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส

ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส

ตลาดกลางผลไม้ตันหยงมัส

ติดต่อ :

โทร : (073) 671-290

โทรสาร : (073) 671-290

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กลางซื้อขายลองกองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณซื้อขายปีละ 2,000 ตัน