กลุ่มแม่บ้านบ้านชวาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มแม่บ้านบ้านชวาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มแม่บ้านบ้านชวาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ : นางจุไรรัตน์ มาฆ

โทร : 9589604

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิก 20 คน จำนวนสมาชิกจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเ

การจัดการ

เมื่อปี 2518 ทางประธานกลุ่มได้รับตำแหน่งเป็นประธานหมู่บ้าน เห็นว่าควรหางานมาให้ทางสมาชิกทำเพื่อเป็นรายได้เสริม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงชักชวนชาวบ้านมาผลิตหัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา โดยให้บุคลากรท้องถิ่นมาเป็นผู้วิทยากรให้ จนกระทั่งได้จัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2537 ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวัด,เกษตรจังหวัด และพัฒนาชุมชน ในด้านการผลิต และการขยายตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันแบบกองทุน โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ตนเองลงหุ้นไว้ ปัจจุบันเป็นการผลิตตาม order ที่เข้ามา

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม