กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา

กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา

กลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาและเยื่อปอสา

ติดต่อ : นางปราณี ขวัญคำ

โทร : (054) 642312, 09 2649381

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

770 ครัวเรือน

การจัดการ

เล่ากันว่าบ้านลองลือบุญ เป็นหมู่บ้านผลิตกระดาษสาที่สวยและงดงามที่สุดในประเทศไทย การเป็นหมู่บ้านกระดาษสาที่มีชื่อเสียงดังเช่นปัจจุบันนี้ เกิดจากฝีมือของ นางปราณี ขวัญคำ ก่อนที่จะเริ่มผลิตกระดาษสาราษฏรในหมู่บ้านยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำไร่ยาสูบ แต่ราคาตก ทางอำเภอเริ่มให้ความสนใจ และเห็นว่าที่บ้านลองลือบุญมีวัตถุดิบ คือ บ่อสา ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้เริ่มประสานงานไปยังหน่วยราชการเพื่อขอความช่วยเหลือ และได้รับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเพิ่มขึ้นจัดระบบการบริหารคณะกรรมการ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำไร่ยาสูบ ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำกระดาษสา

สินค้าโอทอป