กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำดอกดาหลา

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำดอกดาหลา

กลุ่มอาชีพสตรีผลิตน้ำดอกดาหลา

ยังเป็นกลุ่มค่อนข้างใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นก็เป็นสินค้าใหม่ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านตำบล คาดว่าหากได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย สินค้าชนิดนี้อาจสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับท้องถิ่น
ได้มาก

ติดต่อ : นางนับเซาะ เหมา

โทร : 073-289221

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

13 คน

การจัดการ

เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นดาหลาขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก ผู้นำกลุ่มสตรีจึงคิดนำดอกดาหลา
มาใช้ประโยชน์ให้มากกว่าการนำมาประดับแจกันและการรับประทานร่วมกับข้าวยำ จึงทดลองทำน้ำดอกดาหลา
มาดื่มกันเองภายในครอบครัว และแจกจ่ายไปให้เพื่อนบ้าน เมื่อเห็นว่าน้ำดอกดาหลามีรสชาดหอม หวาน อร่อย
จึงได้รวมตัวกันทำน้ำตอกดาหลาออกจำหน่าย

สภาพพื้นที่

หมู่ที่ 7 บ้านซอยเหมือง ต.ตาเนาะปูต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ชุมชน

1.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล บ้าน ก.ม. 26 ใน
2.กลุ่มพัฒนาการผลิตทุเรียนบ้านซอยเหมือง

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวกันผลิตในรูปกลุ่ม หลังจากครอบครัวของผู้นำกลุ่มสตรีได้ผลิต และเผยแพร่
ภายในหมู่บ้าน ตำบล ระยะหนึ่งแล้ว

อาชีพหลัก

ทำสวนยาง

อาชีพเสริม

ทำสวนผลไม้

สินค้าโอทอป