กลุ่มนาซิดาแฆ

กลุ่มนาซิดาแฆ

กลุ่มนาซิดาแฆ

ติดต่อ : นางแมะบูงอ หะแว

โทร : 073-295580

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

การจัดการ

เป็นการจำหน่าย ส่วนบุคคลไม่ได้ทำเป็นกลุ่ม แต่มีการจ้างแรงงาน และใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น มะพร้าว ไก่ เนื้อ

สินค้าโอทอป