กลุ่มพัฒนาอาชีพ

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

ติดต่อ : คุณสมจิต เดือนเพ็

โทร : 089 7729098 , 0 2979 8583

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

13 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ 6 ก.ค. 2547

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าอีคอมเมิร์ซ

สินค้าโอทอป