กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

อยู่ในที่ชุมชน สถานที่ประกอบการทำ ณ บ้านคุณชูชาติ

ติดต่อ : คุณชูชาติ จรุงจิต

โทร : 037360165, 08 9965 8009

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

เนื่องจากคุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา มีความรู้ทางด้านก่อสร้างออกแบบมาบ้าง จึงนำความรู้ที่มีมาประดิษฐ์บ้านทรงไทยย่อส่วนโดยใช้ไม้ไผ่สีสุก ใบลาน เศษไม้สักจากโรงเลื่อยนำมาประกอบเป็นบ้านเรือนไทยย่อส่วนที่เหมือนของจริงอย่างครบถ้วน ได้จัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541จนถึงปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2544 กรมการพัฒนาชุมชนได้มาช่วยส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติม

ชุมชน

กลุ่มบ้านเรือนไทย, กลุ่มแม่บ้าน

การรวมกลุ่ม

มีการแจกจ่ายงานชิ้นส่วนออกให้ชาวบ้านไปทำส่วนประกอบของบ้าน แล้วนำมาขึ้นรูปบ้าน ณ ที่ทำการกลุ่ม โดยมีคุณชูชาติ จรุงจิตจรรยา เป็นผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด สมาชิก 25 คน ได้รับงบประมาณจากกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเป็นเงิน 10,000 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา, ทำสวน

อาชีพเสริม

ประดิษฐ์บ้านเรือนไทย

สินค้าโอทอป