กลุ่มไร่หญ้าตำบลบึงคอไห

กลุ่มไร่หญ้าตำบลบึงคอไห

กลุ่มไร่หญ้าตำบลบึงคอไห

เป็นที่ทำการผลิต, ฝึกอบรม, ศูนย์จำหน่าย ตั้งอยู่ริมคลองสิบสาม

ติดต่อ : นางปราณี พลชัย

โทร : (01) 258-3729

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน (จักสาน) 20 ครอบครัว (หญ้าปูสนาม)

การจัดการ

เริ่มจากเมื่อ 10 ปีก่อน ชาวบ้านปลูกข้าวแต่ แต่เกิดปัญญาเมื่อผลผลิตที่ออกมาไม่ได้ราคา จึงได้หันมาปลูกหญ้า ทำให้รายได้ดีขึ้นเล็กน้อย เพราะขายเฉพาะตลาดในประเทศ จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีก่อน ชาวบ้านบริเวณนี้ 20 ครอบครัว ได้รวมตัวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยเฉพาะการหาตลาด ปัจจุบันค้าขายกับบริษัทจาก สิงค์โปร ส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ตลาดสำคัญ คือ สิงค์โปร บรูไน มาเลเซีย

ชุมชน

1. กลุ่มสตรี
2. กลุ่มปลูกหญ้าสนาม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกหญ้าสนามเป็นอาชีพแล้ว เมื่อว่างจากการปลูกหญ้าก็จะมารวมตัวกันทำอาชีพเสริม คือ การจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ซึ่งมาทำกันที่กลุ่ม และรับงานไปทำต่อที่บ้าน ซึ่งเงินทุนในการทำมีการระดมหุ้นจากสมาชิกภายในกลุ่มเอง

อาชีพหลัก

ปลูกหญ้าสนาม

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป