กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องปั้นดินเผาและชุมชนสมุนไพร

กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องปั้นดินเผาและชุมชนสมุนไพร

กลุ่มอาชีพสตรีทำเครื่องปั้นดินเผาและชุมชนสมุนไพร

ตั้งอยู่ในเขตชนบท มีสวนมะพร้าวล้อมรอบ ที่ทำการของกลุ่มอยู่ที่บ้าน ผู้นำกลุ่ม อยู่ติดกับถนน การคมนาคมสะดวก

ติดต่อ : นางพัฒนา กลับเพีย

โทร : (02)9972783

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่ม 25 คน

การจัดการ

เริ่มเมื่อปี 2540 คุณพัฒนา ได้ระดุมกลุ่มแม่บ้าน 25 คนๆละ 100 บาทเป็นเงิน 2,500 บาท หลังจากนั้นประชาสงเคราะห์ได้เข้าสนับสนุนโครงการงบประมาณ 20,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทนยืมมา 10,000 บาท กลุ่มนี้สามารถดำเนินการมาด้วยดี ปัจจุบันมีเงินทุนสำรอง ประมาณ 20,000 บาท

ชุมชน

1.กลุ่มออมทรัพย์
2.กลุ่มสตรีทำเครื่องปั้นดินเผา
3.กลุ่มทำกรอบรูปแม่เหล็ก

การรวมกลุ่ม

ได้ดึงเอสเยาวชนเข้ามาร่วมกลุ่ม มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดสะแกนำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่นักเรียนทำเองในโรงเรียน เอามาร่วมเข้ากลุ่มด้วย ส่งเสริมให้แม่บ้านทำแชมพูสมุนไพร

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทำเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กเป็นที่ระลึก

สินค้าโอทอป