กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านหนองโข่ย

กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านหนองโข่ย

กลุ่มแม่บ้านทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 บ้านหนองโข่ย

อยู่ในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนตำบลท่าพระ

ติดต่อ : คุณอุทิศ ซาซุม

โทร : 043-261794,346273

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกในกลุ่ม 40 คน

การจัดการ

ความผันพวนของราคาสินค้าเกษตรทำให้ ชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน เพื่อหารายได้เสริม ลงทุนกันตามฐานะแต่ละคนใครมีมากก็ให้มาก ใครมีน้อยก็ให้น้อย เพื่อช่วยเหลือกันภายในหมู่บ้าน ได้กำไรมากน้อยก็แบ่งกันไป

การรวมกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มจะลงขันกันเพื่อซื้อวัตถุดิบต่างๆ มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย พอขายได้กำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายๆต่างๆ ก็จะนำมาแบ่งกัน ตามชั่วโมงการทำงาน ของสมาชิกแต่ละคน โดยสมาชิกจะมารวมกันทำที่กลุ่ม เมื่อว่างจากงาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอพรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป