กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองรังสิต (บมจ. เค อาร์ เอส สไปรซีฟูดส์)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองรังสิต (บมจ. เค อาร์ เอส สไปรซีฟูดส์)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองรังสิต (บมจ. เค อาร์ เอส สไปรซีฟูดส์)

ติดต่อ : คุณนภาภรณ์ จินดาวรานนท์

โทร : 02 5312093, 081 8593077

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

8 คน

การจัดการ

เริ่มทำน้ำพริกเมื่อปี 2521 แบบพอเพียง พออยู่พอกิน และขายได้วันละ 20-30 กิโลกรัม จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป จึงได้เพิ่มจำนวนการทำน้ำพริก และหลายอย่างมีตลาดต้องการมาก จนปัจจุบันต้องทำน้ำพริกประเภทต่างๆ เป็นวัน 1,300 ก.ก และมีการรวมสมาชิกกลุ่มขึ้น จำนวน 25 คน ปัจจุบันเหลือเพียง 8 คน

สินค้าโอทอป