กลุ่มไก่ชน

กลุ่มไก่ชน

กลุ่มไก่ชน

ติดต่อ : นายเลาะ สูนยี่ขัน

โทร :

การจัดการ

ร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมไก่ชนตำบลหนองเสือ

สภาพพื้นที่

ภายในต.ศาลาครุ และตำบลใกล้เคียง

การรวมกลุ่ม

เลี้ยงกันในครัวเรือน

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

เลี้ยงไก่ชน